+7 (812) 425-39-45
Косметолог: 2500₽
2500
Венеролог: 1000₽ Трихолог: 1000₽ Дерматолог: 1000₽ Косметолог: 1000₽ Дерматолог-венеролог: 1000₽
1000
Косметолог: 2500₽ Дерматолог: 4000₽
2500
Косметолог: 2500₽ Дерматолог: 4000₽
2500
10
1 отзыв
Миколог: 2500₽ Косметолог: 2500₽ Дерматолог-венеролог: 4000₽
2500
9
5 отзывов
Косметолог: 2500₽ Дерматолог: 4000₽
2500
Трихолог: 1000₽ Косметолог: 1000₽ Венеролог: 1000₽ Дерматолог-венеролог: 1000₽ Дерматолог: 1000₽
1000
Косметолог: 2500₽ Дерматолог-венеролог: 4000₽
2500
10
1 отзыв
Косметолог: 2000₽ Дерматолог: 2000₽
2000