+7 (812) 425-39-45
10
1 отзыв
Косметолог: 1000₽ Трихолог: 1500₽ Дерматолог: 1500₽ Проктолог: 1500₽ Колопроктолог: 1500₽ Хирург: 1500₽
1000
1
1 отзыв
Косметолог: 1000₽ Трихолог: 1500₽ Дерматолог: 1500₽ Дерматолог-венеролог: 1500₽
1000
Косметолог: 1000₽ Трихолог: 1500₽ Дерматолог-венеролог: 1500₽
1000
10
1 отзыв
Миколог: 1500₽ Трихолог: 1500₽ Дерматолог-венеролог: 1500₽ Косметолог: 1500₽
1500